Asesoría Arrasate

Jarrai gaitzazu:

Kontabilitate eta zerga aholkularitza

Administrazioek eskatzen duten kontabilitatearen kontrola egitea da gure eginkizuna, aurkeztu beharreko aitorpenak eta zergak prestatzeari eta nahitaez osatu beharreko liburuak kudeatzeari dagokienez.

Kontabilitatea

 • Liburu Egunkaria, Nagusia, Irabazi eta Galerak, Balantzeak, Memoria, Merkataritza Kodearen arabera.
 • Erregistro Fiskalak, uneoro egoera kontablea zein den jakiteko.
 • B.E.Z. Liburuak egitea. (Jasotako eta jaulkitako fakturak).
 • Urteko Kontuak egin eta Merkataritza Erregistroan aurkeztu, indarrean dauden legezko xedapenen arabera.
 • Kobru eta ordainketen aurreikuspenak eta era guztietako datu kontableen aldizkako zerrendak. Aurrekontu-kontrola

Aitorpenak

 • Sozietateen Gaineko Zergaren aurkezpena.
 • B.E.Z. aren hiruhileroko aitorpenak egin eta aurkeztu.
 • B.E.Z. aren Urteko Laburpena egin eta aurkeztu.
 • Gainerakoekin egindako eragiketen aitorpena egin eta aurkeztu.

Aholkularitza orokorrean

 • Inbertsioen errentagarritasunari buruzko finantza-azterketak.
 • Inbertsio, lana sortzeagatiko etab.-en Kenkariak.
 • Ratioen bidezko enpresaren datuen Finantza Azterketak.
 • Ogasunaren ikuskapenen aurrean defentsa.
 • Kontsulta fiskalak
Skip to content